منوی سایت

فویل آلومینیوم

فویل آلومینیوم برای بیش از 100 سال به صورت های مختلف  مورد استفاده قرار گرفته است. از اواخر قرن نوزدهم به دلیل ویژگی های فراوان به طور فزاینده شیوه زندگی جدید ما را شکل داده است. هواپیما و اتومبیل ، اکتشافات فضایی، انتقال برق، ساختمان های مدرن، کوره های پخت و پز و  بسته بندی با کیفیت ، همگی مرهون این عنصر  میباشند. در حال حاضر بیش از 43 میلیون تن آلومینیوم اولیه در سراسر جهان تولید می شود. با توجه به بازیافت، مقدار فزاینده ای از این فلز نیز مجددا استحصال میشود. که حداقل یک بار قبل از آن استفاده شده است.

آلومینیوم، سومین عنصر فراوان در پوسته زمین پس از اکسیژن و سیلیکون، از سنگ معدن بوکسیت استخراج می شود. آلومینا، اکسید آلومینیوم خالص است. سپس فلز آلومینیوم با استفاده از آلومینا با عبور جریان الکتریسیته در فرایندی به نام "کاهش الکترولیتیک" تولید می شود. طیف گسترده ای از آلیاژ ها  با افزودن مقادیر کمی از فلزات دیگر برای تامین ویژگی های خاص مورد نیاز هر صنعت تولید میگردد. برای اکثر موارد بسته بندی، آلومینیوم خالص مورد استفاده قرار می گیرد، اما آلیاژها به طور فزاینده ای به منظور افزودن قدرت و کاهش ضخامت مورد استفاده قرار می گیرند.