منوی سایت

بازار مصرف

فویل آلومینیوم و نقش آن در ارایه بسیاری از کالاها در جهان مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین برای کاربردهای فنی ،خواص فویل آلومینیوم در عملکرد موثر بسیاری از اجزای مهم در صنایع حمل و نقل، ساخت و ساز و طراحی داخلی حیاتی است.قابل توجه اینکه ماده ای ایده آل برای بسیاری از انواع بسته بندی، به خصوص مواد غذایی است. قدرت ، شکل پذیری، خصوصیات ممانعت از نفوذ نور و میکروب و رطوبت، توانایی تحمل گرما و سرما در فویل آلومینیوم منحصر به فرد است. ویژگی های تزئینی فویل و این واقعیت که می توان آن را بر روی کاغذ چاپ، اکسترود انواع مواد آلی و لمینیت با مواد دیگر استفاده کرد بدین معنی است که با کالایی منحصر به فرد روبرو هستیم.

 برای کاربردهای فنی، سبک بودن، قابلیت انعکاس، هدایت و استحکام را باید  به خواص فوق افزود. این موضوع  کمک کرده است تا برخی از اجزای حمل و نقل را متحول کند، به صورتی که استفاده از فویل آلومینیوم ترکیبی از ایمنی و آسایش را برای کاربران به همراه دارد. در ساخت و ساز ها نسبت قدرت و وزن فویل آلومینیوم و ویژگی های عایق آن  باعث صرفه جویی در منابع و سرعت کل روند ساختمان می شود.