منوی سایت

فویل آلومینیوم و حفاظت در مقابل حرارت

فویل آلومینیوم با قابلیت انعکاس امواج مادون قرمز حتی برای حفاظت از محصولاتی چون آجیل یا کشمش نیز بسیار موثر است، همچنین برای محصولات  قنادی که در آب و هوای گرم یا سرد فروخته می شود،