منوی سایت

پوشش های مهر و موم شده یا دیافراگم برای نوشیدنی های شیری

فویل آلومینیوم سازگاری زیادی با پوشش حرارتی مهر و موم دارد که ، همراه با هدایت و ثبات عالی حرارت فلز، آن را به عنوان ماده ای ایده آل برای پوشش دادن و حرارت دادن همه انواع ظروف پلاستیکی شیر معرفی مینماید. با استفاده از گرمایش الکتریکی به مهر و موم بطری توسط فویل آلومینیوم دست میابید. فقط  یک فویل فلزی با یک میدان الکترو مغناطیسی با فرکانس بالا گرم می شود. اگر چه به طور قابل اعتماد مهر و موم شده است، فویل را می توان به سادگی جدا کرد.