منوی سایت

کارتن های مایعات آشامیدنی – تترا پک

 لایه فویل آلومینیوم 6 میکرون، بسته بندی سبک وزن را به طور کامل برای نور، میکرو ارگانیزم ها و گاز غیر قابل نفوذ مینماید. کارتن ها در اشکال و اندازه های مختلف و با باز و بسته شدن آسان و همچنین آسان ساختن قالب ها با طرح های چشمگیر در حال تحول هستند. تقریبا تمام محصولات مواد غذایی مایع مانند شیر، آب، سوپ و کرم، که نیاز به حفاظت بدون سرمازدگی طولانی مدت دارند، در ورقه های حاوی یک لایه آلومینیوم فویل  بسته بندی می شوند.

 توانایی حفظ محصولات برای مدت طولانی بدون یخچال، صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه می آورد. شکل آنها باعث می شود فضای کارآمد را در ذخیره و نمایش محصول اشغال نمایند. کارتن های مایع پوشش داده شده فویل سبک هستند - فقط 1.5 گرم آلومینیوم در 28 گرم ورقه برای 1000 گرم نوشیدنی - با این حال ایمنی و حفاظت طولانی مدت را فراهم می کنند. استفاده از فویل آلومینیوم باعث صرفه جویی در مقدار زیادی از وزن و منابع در مقایسه با گزینه هایی می شود که سطح حفاظت مشابهی را ارائه می دهند.