منوی سایت

سس مایونز و پودر سوپ، پنیر

فویل آلومینیوم ، حفاظت کامل از یک بسته بندی را نشان می دهد.در بخش غذاهای طعم دار، معمولا مواد حساس اما ضروری وجود دارد که بر اساس آن عطر و طعم و ارزش غذایی تعریف میشود. محصولات پنیر خشک مانند پارمسان ، نیازمند کنترل شدید به همراه رطوبت  کم برای ماندگاری طولانی و همراه با عطر و طعم خوب است. مکعب های گوشتی، ماهی و مرغ، که اغلب در نمک رطوبت بالا هستند.