منوی سایت

فویل آلومینیوم و نوشیدنی های گرم و سرد

فوریل آلومینیوم در بسته بندی نوشیدنی هایی مانند شیر و شکلات، نوشیدنی های مبتنی بر مالت، قهوه و چای فوری باعث طول عمرمحصولات می شود، تا بتواند نوشیدنی ها را تا چند ماه قابل استفاده و خوش طعم نگهداری کنند.