منوی سایت

فویل آلومینیوم و گیاهان، ادویه ها و مخمر

فویل آلومینیوم یک نمونه خوب از نقش محافظ بسته بندی گیاهان معطر و ادویه جات و ترشی جات است. فویل آلومینیوم به عنوان یک مانع کامل برای مولکول های آلی است که طعم و مزه را تشکیل می دهند، مخمر خشک، یک میکرو ارگانیسم زنده میباشد که تا قبل از مصرف باید از رطوبت و نور مصون بماند. فویل آلومینیوم  برای حفاظت کامل از مخمر ها برای مدت طولانی بهترین گزینه است.