منوی سایت

فویل آلومینیوم و کیسه های "stand up"

فویل آلومینیوم به صورت یک لایه در کیسه ها وجود دارد. در حال حاضر یک قالب بسته بندی معمول طراحی شده برای مقاومت در برابر استریل کردن اتوکلاو وجود دارد.  یک لایه فویل آلومینیوم در  این کیسه ها برای حفاظت کامل از نور و گاز ضروری است. لایه فویل آلومینیوم بسیار نازک این بسته، گرما را به سرعت به تمام محصول منتقل میکند. این امر امکان استریلیزاسیون پس از بسته بندی را مهیا میسازد.

کیسه های قابل استریلیزه شدن در اندازه ها و فرمت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند،( صرفه جویی در فضا و منابع). کیسه های انعطاف پذیر را می توان برای محصولات سه بعدی مانند سوسیس و یا قطعات ماهی استفاده کرد و به شکل محتویات شکل می گیرد.