منوی سایت

فویل آلومینیوم و ماشین و کامیون

فویل آلومینیوم لحیم کاری شده در مبدل های حرارتی این ماشین آلات محصولات بسیار مهندسی هستند که نیازمند قابلیت کنترل دقیق ضخامت و عرض دقیق و همچنین خواص شیمیایی و فیزیکی میباشند. تقریبا هر وسیله نقلیه جاده ای که امروزه ساخته شده است، مبدل های حرارتی شامل فویل آلومینیومی را حمل می کند. خنک کننده های موتورهای سوختی و تجهیزات کنترل آب و هوا همه بر روی مبدل های حرارتی آلومینیوم تکیه دارند. آنها وزن را کاهش می دهند، نیازهای سوخت را کاهش می دهند و کارایی هر وسیله نقلیه را به حداکثر می رسانند.