منوی سایت

مشخصات فویل آلومینیوم

فویل آلومینیوم طیف وسیعی از آلیاژهای آلومینیوم و مشخصات ابعادی برای برآورده ساختن نیازهای فنی طراحی را دارا است. علاوه بر آلیاژهای ساده، سازگاری با بسیاری از تکنیک های پیوند، لایه های "روکش" ویژه در ترکیبات و ویژگی های حرارتی یک آلیاژ پایه با دوام بودن سطح،تحمل کشش ،و ویژگی های اتصال به آلیاژ دیگر ، همگی مواردی هستند که در انتخاب تکنیکی نوع فوی آلومینیوم دخیل میباشند.