منوی سایت

فویل آلومینیوم و عایق ساختمان

فویل آلومینیوم یک لایه عایق بندی برای دیوار های ساختمان می باشد. عایق بندی دیوار های ساختمان موجب صرفه جویی هزینه ها وکسب فضای بهینه می شود. لایه عایق بندی با پایه فویل می تواند از نیاز به یک لایه آجری داخلی ضخیم جلوگیری کند. پوشش فویل ]لومینیوم و فوم ضخامت دیوار را کاهش داده و فضای موجود در یک آپارتمان را به حداکثر می رساند