منوی سایت

فویل آلومینیوم و عایق لوله

فویل آلومینیوم به عنوان پوشش محافظ برای عایق بندی لوله های رزین فنولیک پیش ساخته می باشد. اضافه شده به عایق نیز سطح پلاستیک را از آسیب محافظت می کند.