منوی سایت

اطمینان کابل کشی کارآمد

فویل آلومینیوم عایق طولانی مدت در مقابل رطوبت و عناصر خورنده طبیعیدر کابل های ارتباطی است، که در بالا و پایین زمین قرار دارند بوده. همچنین فویل آلومینیومی به عنوان مقره ای در برابر میدان های مغناطیسی و فرکانس رادیویی مرتبط با کابل های الکتریکی فلزی عمل می کند.

هدایت الکتریکی فویل آلومینیوم به عنوان یک غلاف برای کابلهای فیبر نوری، امکان آزمایش یکپارچگی کابل های اتصال را فراهم می کند.