منوی سایت

فویل آلومینیوم بسته بندی مواد غذایی و مخمر ها

فویل آلومینیوم در این گروه برای درب بطری ها و گردن آنها، یا بسته بندی پنیر، قهوه، کره و فویل بسته بندی شکلات و غیره استفاده می شود.

آلیاژهای زیر بهترین گزینه برای این مصارف میباشند. میزان نرمی مورد نیاز با پارامتر تمپرتعیین میشود. و سطح فویل در یک سمت مات و سمت دیگر براق میباشد

 

فویل آلومینیوم

 

ضخامت معمول در این گروه از مصارف فویل آلومینیوم 8 تا 50 میکرون است