منوی سایت

فویل آلومینیوم دارویی

فویل آلومینیوم های دارویی از جمله فویل بلیستر دارای خواص زیر میباشند:

 

فویل آلومینیوم


ضخامت معمول در این گروه از مصارف فویل آلومینیوم 20 تا 25 میکرون است