منوی سایت

فویل آلومینیوم برای نیازهای کاربردی

 

فویل آلومینیوم برای نیازهای کاربردی و فنی برای غلاف کابل، عایق و نوار چسب بکار میرود

فویل های آلومینیوم مورد نظر دارای خواص زیر میباشند

 

 فویل آلومینیوم


ضخامت معمول در این گروه از مصارف فویل آلومینیوم 8 تا 50 میکرون است