منوی سایت

فویل آلومینیوم برای مبدل های حرارتی

فویل آلومینیوم مورد نظر دارای خواص زیر میباشد

 

برای مبدل های حرارتی در سیستم های گرمایش و تهویه، تهویه مطبوع، کولر و مبدل های حرارتی در نیروگاه های حرارتی به کار می رود.

 

فویل آلومینیوم


ضخامت معمول در این گروه از مصارف فویل آلومینیوم 100 تا 500 میکرون است