منوی سایت

بهبود خواص مکانیکی با آلیاژها

فویل آلومینیوم خالص حاوی 99 تا 99.8 درصد آلومینیوم است. هرچه خالص تر باشد، مقاومت آن به خوردگی بهتر است. با این حال، آلومینیوم خالص خواص مکانیکی فوق العاده خوبی ندارد و در نتیجه بهترین خواص مکانیکی آلومینیوم با افزودن مس، نیکل، منیزیم و سیلیکون به دست می آید.

بیشتر آلیاژهای آلومینیوم مورد استفاده برای اهداف فنی مانند اکسترود، نورد، رنگ پذیری و غیره با منیزیوم و مس آلیاژسازی میشوند. منیزیم باعث افزایش قدرت آلومینیوم و مقاومت در برابر خوردگی می شود و همچنین به طور همزمان موجب کاهش قدرت شکل پذیری و قابلیت کستینگ وهدایت پذیری آن می شود. مس باعث افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش مقاومت به خوردگی میشود. یشتر آلیاژهای آلومینیوم مورد استفاده برای اهداف ریخته گری نیازمند افزودن سیلیکون میباشند. در سال های اخیر، تولید جهانی آلومینیوم بیش از 30 میلیون تن در سال بوده است، که بیش از کل تولید سالیانه مس، قلع و سرب است.

 آلومینیوم فویل  یک ورق بسیار نازک از آلومینیوم است که از حدود 0.006 میلیمتر تا 0.2 میلیمتر ضخامت دارد.