منوی سایت

فویل آلومینیویم و سلامت و امنیت

فویل آلومینیوم استریل است! بااستفاده از حرارت بالادر هنگام تولیدعاری از هر گونه باکتری و ویروس بوده و حتی مانع تولید یا تکثیر آنها میباشد. این امر برای استفاده در مواد غذایی و حفاظت ایده آل در برابر آلودگی بکار میرود. به علاوه  برای محصولات غذایی و دارویی حیاتی مورد استفاده قرار میگیرد.