منوی سایت

فویل آلومینیوم و نسبت محصول به بسته

فویل آلومینیوم در زمان بسته بندی شده در بسته / کیسه انعطاف پذیر با فویل آلومینیوم می تواند با نسبت  29: 1. بسته بندی شود.در حالی که بسته به نوع بسته بندی از نسبت 3: 1 (در ظروف فلزی) تا 5: 1 (در ظروف پلاستیکی) بسته بندی می شود، 

بنا بر این بهره وری منابع را افزایش می دهد: محصولی با کیفیت بالا برای بسته بندی به معنی بسته بندی کمتری برای بسته بندی همان مقدار محصول مورد نیاز است. این موضوع باعث صرفه جویی در مواد بسته بندی شده و نیاز به بازیافت این مواد را کاهش می دهد.