منوی سایت

بخشی از توانایی فویل آلومینیوم

فویل آلومینیوم برای استفاده به تنهایی و یا با سایر مواد (کاغذ و / یا پلاستیک) ترکیب می شود و انعطاف پذیری را برای راحتی بسته بندی محصول (غذا) به سادگی فراهم می کند.

 استفاده از فویل آلومینیوم بهره وری منابع را افزایش می دهد: تامین مواد غذایی در مقادیر مناسب مانع از مصرف بیش از حد ماد بسته بندی و حتی خود ماده غذایی می شود که موجب صرفه جویی می شود. همچنین طول عمر مواد غذایی آماده را با نگه داشتن آن  دربسته بندی مناسب افزایش میدهد.