منوی سایت

فویل آلومینیوم و بازده مواد

فویل آلومینیوم می تواند به طور موثر با مواد دیگر لمینیت شود تا ترکیبی از خصوصیات خاص چندین لایه بسته بندی انعطاف پذیر را در تامین راه حل بسته بندی ای  کارآمد جه به لحاظ ذخیره محصول و نمایش آن و حتی صرفه جویی در هزینه های بیشتر را تضمین کند.به علاوه هزینه دفع را برای بازیافت کاهش می دهد.

بنا بر این فویل آلومینیوم بهره وری منابع را افزایش می دهد: لمینیت ورقه های نازک، به جای بسته بندی مواد جامد، صرفه جویی در ارزش (بسته بندی) مواد، در حالی که وزن کمتر از محصول بسته بندی به معنی زنجیره تامین کارآمد تر است.