منوی سایت

ویژگی های مکانیکی فویل آلومینیوم

فویل آلومینیوم دارای ویژگی های منحصر به فرد است که برای بسته بندی بسیاری از محصولات و اشکال محصول، ایده آل است، در حالی که نیاز به سیلانت ها را کم می کند. از آنجایی که بسیار ظریف است، می تواند بدون از بین رفتن یکپارچگی آن، به راحتی تغییر شکل داده و آن را یک بستر ایده آل برای استفاده در ترکیب با زیرگونه های انعطاف پذیردیگر برای ایجاد ورقه های بسیار نازک در بازارهای مختلف و در نتیجه، بهره وری بیشترمیسازد.

وقتی فویل آلومینیومی به شکل یک ظرف شکل داده می شود، فویل آلومینیومی شکل خود را حفظ می کند .شکل، ضخامت، آلیاژ و روش تولید می تواند انتخاب شود تا دقیقا مشخصه های عملکردی مورد نیاز را ایجاد کند.