منوی سایت

فویل آلومینیوم و بهداشت

فویل آلومینیوم پس از تولید، به علت فرایند آنیلینگ و استفاده از درجه حرارت بالا تر از 300 درجه سانتی گراد. به طور کامل استریل است. برای استفاده در تماس با مواد غذایی مناسب است.