منوی سایت

فویل آلومینیوم و ویژگی های مکانیکی

فویل آلومینیوم ترکیبی منحصر به فرد از خواص - عدم نفوذ پذیری، انعطاف پذیری، قدرت، انعطاف پذیری، قابل بازیافت، مقاومت در برابر خوردگی، هدایت و سازگاری با سایر مواد است که برای استفاده های متنوع طبقه بندی می شود.