منوی سایت

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران: انتظاری که به حقیقت پیوست

رئیس سندیکای صنایع آلومینیومی ایران با اشاره به انتظار برای کاهش قیمت شمش فویل آلومینیوم در بورس و بازار خرید فویل آلومینیوم و فروش فویل آلومینیوم ، گفت: قیمت جهانی آلومینیوم کاهش یافته و به همین خاطر انتظاری در صنعتگران برای کاهش قیمت شمش آلومینیوم در کشور به وجود آمده است که با توجه به تغییرات صورت گرفته در ماه‌های اخیر، می‌توان گفت این انتظار درست است.

هوشنگ گودرزی در گفت‌وگو با این پایگاه خبری درخصوص فرمول محاسبه قیمت مواد اولیه، اظهار داشت: قیمت پایه آلومینیوم ضربدر 1/1 ، ضربدر نرخ جهانی آلومینیوم، فرمول محاسبه قیمت مواد اولیه است و زمانی که نرخ جهانی آلومینیوم کاهش می‌یابد، می‌توان انتظار کاهش قیمت آلومینیوم در کشور را نیز داشت و این یک پیش‌بینی معقول و درستی است.