منوی سایت

بازار خرید و فروش فویل آلومینیوم

فویل آلومینیوم در بازار خرید فویل آلومینیوم و فروش فویل آلومینیوم جهانی تا سال 2017 تا حدود بسیار زیادی متوازن بود. عرضه شمش آلومینیوم در جهان رشد خواهد کرد و این رشد مرهون پروژه‌های شرکتهای هندی و چینی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود تا نرخ رشد تقاضای آلومینیومی در سال 2017 در حدود 3 تا 5% و نرخ رشد عرضه بین 4% تا 6% باشد.

از عوامل مؤثر بر تقاضای فویل آلومینیوم در سال 2017 می‌توان به حرکت بازار مسکن و بخش حمل نقل در چین اشاره نمود. از طرفی رشد اقتصادی در آمریکا و منطقه اروپا به ثبات رسیده و همین امر می‌تواند چشم‌انداز تقاضا را بیش از پیش بهبود بخشد.

در طرف عرضه می‌توان به تولید مجدد برخی از کارخانه های چین و پروژه های افزایش ظرفیت در صنایع آلومینیوم چین و راه اندازی پروژه های هند اشاره نمود. البته در این سال شاهد اعمال برخی از محدودیتها بر روی تولید کارخانه‌های آلاینده چین نیز خواهیم بود.

در سال 2016 تولید شمش آلومینیوم در چین در حدود 32 میلیون تن خواهد بود و تولید سایر کشورهای جهان به 27 میلیون تن خواهد رسید، ضمن اینکه تقاضا برای آلومینیوم در چین 31 میلیون و در سایر کشورها 28 میلیون خواهد بود.