منوی سایت

شکل پذیری فویل آلومینیوم

 فویل آلومینیوم اغلب در حالت سرد شکل داده  می شود.  این موضوع به این خاطر می باشد که زمانی پروفیلی با رویه نازک و روق های نازک حرارت می بینند امکان تاب خوردن آنها وجود دارد نیروی لازم برای تغییر شکل آلومینیومی کمتر از فولاد است نرمی آلومینیوم به خود ماده ( نوع آلیاژ ) و حالت آن بستگی دارد وضعیت فویل آلومینیوم مانند هر فلز دیگری در اثر کار سرد تغییر می کند .

به دلیل سرد بودن آلومینیوم ماده مستحکم تر و سخت تر می شود در قطعه تنش تولید می شود اگر تغییر شکل از ظرفیت تغییر شکل پذیری فلز بیشتر شود کار سرد ممکن است باعث ترک خوردن آن شود راحت ترین ماده آلومینیومی از نظر تغییر شکل و نرمی آلومینیوم خالص آلومینیوم تصفیه شده و آلیاژ Al-Mn در حالت نرم است آلومینیوم خالص و آلیاژهای آلومینیوم در حالت نیمه سخت و آلیاژهای پیر سختی پذیر در حالت نرم در حال کار پذیر هستند گر چه کارپذیری آن ها کمتر از موادبیشتر شاد شده است آلیاژ های فویل آلومینیومی در حالت سخت یا حالات کاملا پیر سهت شده به مقدار کمی کار پذیرند و به طور کلی کارپذیری آنها بسیار مشکل است .