منوی سایت

فویل آلومینیوم و مصرف آن در وسایل و تجهیزات خانگی

فویل آلومینیوم و مصرف آن در وسایل و تجهیزات خانگی: ظروف یا تجهیزات آشپزخانه مانند در باز کن و غیره ، وسایل و تجهیزات چادرزنی از موارداستفاده آلومینیومی در این حوزه ها به شمار می آید.