منوی سایت

فویل آلومینیوم در صنعت خودروسازی

فویل آلومینیوم های تولید شده در شرکت آلومینیوم هزاره سومی میلاد در صنعت خودروسازی نیز کاربرد دارند.در صنعت خودرو و موتور ، بدنه کمپرسور یا گیربکس، پیستون، میله ها یا اتصال ، سر سیلندر، یاتاقانهای لغزشی آلومینیوم مصرف بسیار گسترده ای دارد.