منوی سایت

مصارف فویل آلومینیوم در لوازم خانگی

فویل آلومینیوم در مصارف خانگی استفاده های فراوانی دارد که باعث استفاده روز افزون این محصول شده است (از پخت غذا تا فریز کردن مواد غذایی) .

در دهه اخیر مصرف فویل آلومینیوم به عنوان یک جزء جدایی ناپذیر از آشپزی مخصوصا در آشپزخانه های صنعتی کاربرد به سزایی پیدا کرده است.