منوی سایت

ایزوتوپ های فویل آلومینیوم

فویل آلومینیوم ، دارای ۹ ایزوتوپ است که عمده‌ترین آنها بین ۲۳ تا ۳۰ مرتب شده‌اند. تنها  (AL27 ایزوتوپ پایدار) و(AL26 ایزوتوپ رادیواکتیو) بطور طبیعی وجود دارند AL26 از پراشیدن ذرات اتم آرگون در اتمسفر که در نتیجه پروتونهای اشعه کیهانی رخ می‌دهد، تولید می‌شود. ایزوتوپهای فویل آلومینیوم ، کاربردهای عملی در تعیین قدمت رسوبات دریایی، خاستگاه منگنز، یخهای دوران یخبندان، کوارتز در صخره‌ها و شهاب سنگها دارد.