منوی سایت

موارد استفاده از فویل آلومینیوم برای مصارف بسته بندی

فویل آلومینیوم استفاده های بسیاری در صنایع مختلف دارد یکی از این موارد استفاده از فویل آلومینیوم برای مصارف بسته بندی می باشد.

شرکت آلومینیوم هزاره سوم میلاد تولید کننده کلیه فویل های آلومینیومی قابل استفاده در انواع بسته بندی های قابل انعطاف تا بسته بندی های نیمه سخت آلومینیومی است.

این گروه ضخامت 0.006 میلیمتر تا 0.22 میلیمتر را شامل می شود.

- بسته بندیهای قابل انعطاف

- ظروف یکبار مصرف آلومینیومی

- درب بطری