منوی سایت

فویل آلومینیوم های تولید شده در شرکت آلومینیوم هزاره سوم

فویل آلومینیوم درشرکت آلومینیوم هزاره سوم میلاد در اشکال شمش و بیلت تولید می گردد بیلت ها از پر مصرفترین اشکال این فلز می باشند که در قطرهای 6،7،8 اینچ تولید می شود. بیلت های آلومینیومی به منظور کسب ساختاری کاملاً یکنواخت و خواص همگن، تحت عملیات حرارتی هموژنیزاسیون قرار می گیرند.